Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.22% (14 lượt)
01
   0.95% (11 lượt)
02
   0.69% (8 lượt)
03
   1.39% (16 lượt)
04
   1.56% (18 lượt)
05
   1.30% (15 lượt)
06
   0.87% (10 lượt)
07
   0.78% (9 lượt)
08
   1.39% (16 lượt)
09
   0.78% (9 lượt)
10
   0.78% (9 lượt)
11
   1.65% (19 lượt)
12
   0.35% (4 lượt)
13
   1.13% (13 lượt)
14
   0.69% (8 lượt)
15
   1.04% (12 lượt)
16
   1.22% (14 lượt)
17
   0.69% (8 lượt)
18
   0.69% (8 lượt)
19
   1.22% (14 lượt)
20
   0.87% (10 lượt)
21
   0.87% (10 lượt)
22
   0.95% (11 lượt)
23
   1.04% (12 lượt)
24
   0.35% (4 lượt)
25
   0.78% (9 lượt)
26
   0.95% (11 lượt)
27
   1.04% (12 lượt)
28
   0.69% (8 lượt)
29
   0.87% (10 lượt)
30
   0.78% (9 lượt)
31
   0.95% (11 lượt)
32
   1.13% (13 lượt)
33
   0.52% (6 lượt)
34
   1.04% (12 lượt)
35
   0.87% (10 lượt)
36
   1.13% (13 lượt)
37
   1.13% (13 lượt)
38
   0.95% (11 lượt)
39
   0.87% (10 lượt)
40
   0.69% (8 lượt)
41
   1.39% (16 lượt)
42
   0.69% (8 lượt)
43
   1.65% (19 lượt)
44
   0.87% (10 lượt)
45
   0.78% (9 lượt)
46
   1.13% (13 lượt)
47
   0.43% (5 lượt)
48
   0.95% (11 lượt)
49
   0.52% (6 lượt)
50
   1.13% (13 lượt)
51
   1.30% (15 lượt)
52
   1.39% (16 lượt)
53
   0.69% (8 lượt)
54
   1.30% (15 lượt)
55
   1.30% (15 lượt)
56
   0.78% (9 lượt)
57
   0.61% (7 lượt)
58
   1.22% (14 lượt)
59
   1.04% (12 lượt)
60
   1.30% (15 lượt)
61
   1.30% (15 lượt)
62
   1.13% (13 lượt)
63
   0.95% (11 lượt)
64
   0.95% (11 lượt)
65
   1.56% (18 lượt)
66
   1.22% (14 lượt)
67
   0.87% (10 lượt)
68
   0.95% (11 lượt)
69
   0.87% (10 lượt)
70
   0.52% (6 lượt)
71
   0.87% (10 lượt)
72
   0.95% (11 lượt)
73
   1.13% (13 lượt)
74
   1.13% (13 lượt)
75
   1.48% (17 lượt)
76
   0.61% (7 lượt)
77
   1.04% (12 lượt)
78
   0.78% (9 lượt)
79
   1.22% (14 lượt)
80
   0.61% (7 lượt)
81
   1.04% (12 lượt)
82
   1.22% (14 lượt)
83
   1.13% (13 lượt)
84
   0.87% (10 lượt)
85
   1.04% (12 lượt)
86
   0.95% (11 lượt)
87
   1.39% (16 lượt)
88
   1.13% (13 lượt)
89
   0.95% (11 lượt)
90
   1.22% (14 lượt)
91
   0.95% (11 lượt)
92
   0.95% (11 lượt)
93
   0.61% (7 lượt)
94
   1.39% (16 lượt)
95
   1.30% (15 lượt)
96
   1.13% (13 lượt)
97
   1.22% (14 lượt)
98
   1.04% (12 lượt)
99
   0.95% (11 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 20/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

43( 4 Lần )Tăng 2
60( 4 Lần )Tăng 2
09( 3 Lần )Tăng 2
27( 3 Lần )Tăng 2
41( 3 Lần ) Không tăng
52( 3 Lần )Tăng 2
65( 3 Lần ) Không tăng
95( 3 Lần ) Không tăng

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

41 ( 7 Lần )Tăng 1
08 ( 6 Lần ) Không tăng
43 ( 6 Lần )Tăng 2
61 ( 6 Lần ) Không tăng
11 ( 5 Lần ) Không tăng
16( 5 Lần ) Không tăng
21( 5 Lần ) Không tăng
29( 5 Lần ) Không tăng
32( 5 Lần ) Không tăng
51( 5 Lần ) Không tăng
69( 5 Lần )Tăng 1
95( 5 Lần )Tăng 1
97( 5 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

95 ( 5 Ngày ) ( 5 lần )
43 ( 3 Ngày ) ( 4 lần )
04 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
09 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
14 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
30 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
54 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
60 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
69 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
70 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

24      ( 16 ngày )
12      ( 14 ngày )
49      ( 12 ngày )
81      ( 8 ngày )
02      ( 6 ngày )
03      ( 6 ngày )
31      ( 6 ngày )
44      ( 6 ngày )
72      ( 6 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
10 Lần 0
015 Lần 2
10 Lần 0
113 Lần 1
8 Lần 2
29 Lần 6
6 Lần 3
311 Lần 1
12 Lần 3
411 Lần 1
13 Lần 2
514 Lần 0
20 Lần 1
610 Lần 0
11 Lần 1
77 Lần 0
9 Lần 0
87 Lần 4
9 Lần 4
911 Lần 1