Kết quả xổ số điện toán Power 6/55

Kỳ vé #01063 | Thứ bảy, ngày 20/07/2024
12183240515328

Jackpot 1: 162.187.998.600 đồng
Jackpot 2: 6.916.543.250 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10162.187.998.600đ
Jackpot 206.916.543.250đ
Giải nhất1940.000.000đ
Giải nhì1215500.000đ
Giải ba2774450.000đ
Kỳ vé #01062 | Thứ năm, ngày 18/07/2024
10132835404202

Jackpot 1: 152.070.473.550 đồng
Jackpot 2: 5.792.373.800 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10152.070.473.550đ
Jackpot 205.792.373.800đ
Giải nhất2540.000.000đ
Giải nhì1511500.000đ
Giải ba3083750.000đ
Kỳ vé #01061 | Thứ ba, ngày 16/07/2024
20313436475202

Jackpot 1: 143.092.525.800 đồng
Jackpot 2: 4.794.824.050 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10143.092.525.800đ
Jackpot 204.794.824.050đ
Giải nhất940.000.000đ
Giải nhì1389500.000đ
Giải ba2905450.000đ
Kỳ vé #01060 | Thứ bảy, ngày 13/07/2024
02121333445234

Jackpot 1: 132.641.850.900 đồng
Jackpot 2: 3.633.637.950 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10132.641.850.900đ
Jackpot 203.633.637.950đ
Giải nhất3140.000.000đ
Giải nhì1455500.000đ
Giải ba3084650.000đ
Kỳ vé #01059 | Thứ năm, ngày 11/07/2024
01021121222326

Jackpot 1: 126.939.109.350 đồng
Jackpot 2: 4.518.167.100 đồng

Giải Trùng khớpSL Giá trị giải
Jackpot 10126.939.109.350đ
Jackpot 214.518.167.100đ
Giải nhất5540.000.000đ
Giải nhì1686500.000đ
Giải ba3194550.000đ