Kết quả xổ số điện toán Max3D Pro

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00444 | Thứ bảy, Ngày 20/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
973
779
2 Tỷ0
ĐB Phụ
779
973
400Tr0
Nhất
190
492
815
706
30Tr2
Nhì
512
454
612
458
454
307
10Tr12
Ba
750
987
859
860
023
763
098
254
4Tr3
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr41
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K713
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4645

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00443 | Thứ năm, Ngày 18/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
135
588
2 Tỷ0
ĐB Phụ
588
135
400Tr0
Nhất
941
726
585
693
30Tr3
Nhì
108
829
177
240
222
491
10Tr1
Ba
751
464
634
809
569
336
228
763
4Tr5
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr54
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K847
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4985

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00442 | Thứ ba, Ngày 16/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
995
012
2 Tỷ0
ĐB Phụ
012
995
400Tr0
Nhất
692
612
462
478
30Tr0
Nhì
012
253
303
960
704
496
10Tr2
Ba
643
392
402
336
568
165
564
159
4Tr7
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr37
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K500
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K5467

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00441 | Thứ bảy, Ngày 13/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
744
801
2 Tỷ0
ĐB Phụ
801
744
400Tr0
Nhất
420
054
771
455
30Tr0
Nhì
535
056
681
130
305
112
10Tr6
Ba
043
557
817
115
540
173
398
281
4Tr4
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr33
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K433
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4805

Kết quả xổ số Max3D Pro

Kỳ vé #00440 | Thứ năm, Ngày 11/07/2024
GIẢISỐ QUAY THƯỞNGGIÁ TRỊSL
Đặc Biệt
412
171
2 Tỷ0
ĐB Phụ
171
412
400Tr0
Nhất
688
954
294
084
30Tr1
Nhì
914
631
253
308
468
244
10Tr3
Ba
967
557
823
190
832
444
450
940
4Tr9
Trùng 02 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba1Tr46
NămTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Đặc Biệt100K707
SáuTrùng 01 bộ số bất kỳ của giải Nhất, Nhì hoặc Ba40K4793